اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

کشته شدن هفده داعشی در حمله های هوایی وزمینی درننگرهار

شهرجلال آباد 10 جدی باختر
هفده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درولایت ننگرهار کشته شدند.
این داعشیان درجریان بیست وچهارساعت گذشته در ولسوالی های رودات، دوربابا ،  اچین و کوت آماج قرارگرفتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین حمله های زمینی وهوایی ، هفده عضو گروه داعش کشته شدند.
اوگفت این داعشیان مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند که آماج قرارگرفتند.
گفته می شود که دراین حمله هوایی به روستا نشینان آسیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که ماموران امنیتی بامداد امروز دو ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف دو انبارجنگ افزار شدند.
ازاین انبار ها که درمخفیگاه های هراس افگنان درولسوالی های لعل پور  و اچین کشف شدچندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.
مقامات محلی می گویند که داعشیان  ازجنگ افزاراین انبارها درحمله های هراس افگنانه شان استفاده می کرده اند.ختم/ابوی
 

مشاهده در منبع اصلی