اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 قوس , 1397

ادامه پیکار جمع آوری جنگ افزار وپاک کردن شیشه های سیاه موترها

شهرجلال آباد 10 جدی باختر
پیکار جمع آوری جنگ افزار از نزد افراد غیرمسوول و پاک کاری شیشه های سیاه موترها درولایت ننگرهار ادامه دارد.
درکنار این مسوولان ، اقدام به جمع آوری موترسایکل های بدون سند دراین ولایت شرقی کرده اند.
این کارها برخی از اقداماتی است که مسوولان می گویند برای بهتر سازی امنیت و جلوگیری ازرویداد های جنایی و هراس افگنی زیر دست دارند.
یک مسوول امنیتی ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که ماموران امنیتی درگوشه و کنار شهر ده ها فلم سیاه را از روی شیشه های موتر ها پاک کاری کرده اند و چندین فرد غیرمسوول را به اتهام گشت وگذار با جنگ افزار بی مجوز بازداشت نموده اند.
اوهمچنان گفت که ماموران امنیتی به همکاری ترافیک توانسته اند صدها موترسایکل بدون سند را از نزد افراد جمع آوری کنند.
مسوولان محلی می گویند بیشترین حمله های هراس افگنانه در ننگرهار به واسطه موترسایکل شکل می گیرد.
مسوولان محلی درننگرهار از شهروندان خواست تا ازموتر سایکل های بدون سند استفاده نکنند و نیز فلم های سیاه را از موتر های شان پاک کنند.
ازسویی هم مسوولان امنیتی ، به افراد غیرمسوول دارنده جنگ افزار هشدار داد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی