اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

انفجار در بلخ یازده تن را زخمی کرد

مزارشریف 10 جدی باختر
در انفجاری در شهر مزار شریف دیشب یازده تن زخم برداشتند.
شیرجان درانی سخنگوی قومندانی امنیه بلخ به آژانس باختر گفت که این انفجار ناشی از ماین چسپی در یک موتر رنجر پولیس رخداد که به شمول دو نظامی یازده تن زخم برداشتند و یک رنجر پولیس و یک تکسی تخریب شد.
این انفجار در برابر جاده ناصرخسرو بلخی کنار یک فروشگاه بزرگ رخداد در شهر مزار شریف رخ داد.
مسوول شفاخانه حوزه یی ابوعلی سینای بلخی مزارشریف وضعیت زخمی را وخیم خواند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی