اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

بررسی اوضاع افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل وضعیت افغانستان در بخش های گوناگون را به بحث می گذارد.

دفتر معاونیت سازمان ملل اعلام کرده است که جلسه امروز پنجشنبه 30 قوس 96 شورای امنیت سازمان ملل درباره گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان است.

گزارش گوترش درخصوص وضعیت سیاسی، امنیتی، انکشاف اقتصادی، حقوق بشر، همکاری های منطقوی، پروسه کابل، مبارزه با مواد مخدر، کمک های بشر، مهاجرین و بیجا شدگان است.

سرمنشی سازمان ملل در گزارش اش آورده است که افغانستان با انواع چالش های سیاسی، امنیتی، انتخاباتی و اقتصادی روبرو است و همکاری قوی میان همسایگان و گفتگوهای صلح در این کشور موثر خواهد بود.

به باور وی، افغانستان با انواع آزمون های سیاسی، اقتصادی و انتخاباتی روبرو است و به یک دید کلی و تلاش شدید برای رسیدن به ثبات سیاسی بجای جنگ نیاز دارد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی