اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

کمپاین واکسین پولیو امروز “دوشنبه” آغاز می‌شود

کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز "دوشنبه" «۲۷قوس۱۳۹۶» در ولایاتِ آغاز می‌شود که در معرض خطر این بیماری قرار دارند.
میرجان راسخ مسئول برنامه آگاهی ملی بیماری پولیوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت، این کمپاین در همکاری با ملل متحد به پیش می‌رود.
به گفته آقای راسخ این کمپاین در جنوب، جنوبشرق، شرق و کابل تطبیق می‌شود و در جریان آن به اطفال کمتر از پنج سال دو قطره واکسین ضد پولیو تطبیق می‌گردد.
مسئولین این کمپاین می‌گویند قرار است افغانستان در سه تا پنج سال آینده عاری از بیماری پولیو اعلان شود.
پولیو بیماری کشنده برای اطفال است که تداوی ندارد و فقط با واکسین می‌توان از آن جلوگیری کرد.

مشاهده در منبع اصلی