اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

اعزام گروه جدید قوای خاص ناتو به افغانستان

گروهی از سربازان قوای خاص ناتو برای آموزش، معاونت و مشورت قوای خاص امنیتی و دفاعی افغان به افغانستان اعزام می‌شوند.

مشاهده در منبع اصلی