اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

والی جدید بلخ را بشناسید

انجنير داوود كيست؟

انجنير داوود باشنده اصلى ولايت بلخ و از فرماندهان جمعيت به رهبرى استاد ذبيح الله شهيد بود. او اكنون در لندن زندگى مى كند.

عطامحمد نور هنگام مذاكرات اش با ارگ استعفانامه اش را نيز داده بود و فرهاد عظيمى و انجنير داوود را به رييس جمهور غنى معرفى كرده بود تا يكى از آنها به حيث والى بلخ تعيين شود.

اكنون آقاى غنى از ميان اين دو تن انجنير داوود را به سمت ولايت بلخ گماشته است.قاسانی

مشاهده در منبع اصلی