اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

تهاجم مرگبار در روستای تبر و سكوت شرم آور حكومت !

وقتی می بینی روستای تبر در ولایت سرپل‌ توسط تروریست های داعش و طالب مورد تهاجم بی رحمانه قرار می‌ گیرد، بانوان و کهن سالان و اطفال و بینوایان زندگی و هست و بودشان را از دست داده اند و آواره و سرگردان عازم سرزمین مولانا گردیده اند.

در شرایطی که تهاجم، تجاوز، قتل و غارت تروریست ها بر شهروندان تبر بیداد می کند اما تمام هم و غم حاکمان کابل، جمعیت، احباب و اطراف سیاستمداران در له و علیه هم متمرکز گردیده است و ناف زمین و زمان را ملانصرالدین وار به نقطه ای وصل نموده اند باید به این کشور و حال و روز اش گریست که ماتم سرا است و کیش شخصیت و فساد و مافیا و قانون شكنى بیداد می کند.

حکومت و قول اردو بلخ چرا سرپل را به امان خدا رها کرده است؟
به نظر می رسد، وضعیت کشور مصداق این بیت شاعر است که فرمود:
گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هرآنکه هست گیرند

خراسانی

مشاهده در منبع اصلی