اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

گزارش نا امید کننده برشنا، عذر بدتر از گناه

از یک طرف انرژی برق یکی از ابزارهای مهم توسعه به شمار می رود، از سوی دیگر توسعه و گسترش صنایع سطح نیازمندی به انرژی برق را افزایش می دهد. در شرایط فعلی زندگی انسان بدون برق بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد. انسان امروزی نمی تواند بدون…

مشاهده در منبع اصلی