اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 4 دلو , 1396

گزارش نا امید کننده برشنا، عذر بدتر از گناه

از یک طرف انرژی برق یکی از ابزارهای مهم توسعه به شمار می رود، از سوی دیگر توسعه و گسترش صنایع سطح نیازمندی به انرژی برق را افزایش می دهد. در شرایط فعلی زندگی انسان بدون برق بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد. انسان امروزی نمی تواند بدون…

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی