اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

خواسته بی‌جاشده‌گان شبرغان از حکومت

در نتیجۀ درگیری میان جنگجویان طالبان و داعش شمار زیادی از باشنده گان شهر شبرغان مجبور به ترک خانه هایشان شدند و اکنون در وضعیت…

مشاهده در منبع اصلی