اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

شهزاد محمدی از بهر استفاده از داروی غیرمجاز از مردم پوزش خواست

شهرزاد محمدی، در ماه جنوری امسال، بدلیل استفاده از داروی غیرمجاز در بازی از سوی شورای جهانی کریکت به مدت یک سال از حضور در بازی های تیم…

مشاهده در منبع اصلی