اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

تاکید اداره مستقل هوانوردی بر تحت کنترول در آوردن حریم هوایی کشور

کابل 26 قوس / باختر
در حالیکه  اداره مستقل هوانوردی ملکی از نصب رادارها  به منظور کنترول بیشتر پروازهای نیروهای  خارجی سخن میگوید  ولسی جرگه طرح قانون تنظیم پرواز طیارت نظامی خارجی درفضای افغانستان  را تصویب کرد.
گزارشگرآژنس باختر مینگارد : مسوولان  کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه گفته اند که طرح قانون تنظیم پرواز طیارات نیروهای خارجی درافغانستان درچهار فصل وبیست هفت ماده طی فرمان تقنینی به ولسی جرگه ارائه شده است.
به گفته انان روی این فرمان درکمیسیون مشترک بحث شده  وهیچ مورد اختلافی دران وجود ندارد .
این درحالیست که بیش از این بربنیاد گزارش های منتشر شده نشست و برخاست طیارات نظامی خارجی بخصوص هلیکوپتر های نظامی  دربرخی نقاط کشور وجود داشت که باعث ایجاد  نگرانی ها و واکنش های شده بود.
به باوربرخی آگاهان پرواز ونشست هلیکوپترهای نظامی ناشناس  درمناطق زیرا اداره گروه طالبان مسلح بیشتر صورت گرفته است زیرا این پروازها  توسط کشورهای  حامی گروه طالبان به منظور تجهیز وتمویل وابسته به افراد این گروه  صورت میگیرد.
اما شماری از نماینده گان در ولسی جرگه با انتقاد  از دولت گفته اند که از آغاز مبارزه جهانی علیه هراس افگنی  به رهبری امریکا در افغانستان ،کنترول فضای این کشور در دست خارجی ها وبخصوص امریکایی ها بوده است که تاهنوز هم ادامه دارد .
به گفته آنان  ایالات متحده امریکا از حریم فضایی  افغانستان استفاده  میکند  وباید جوابگو باشد.
درهمین حال  محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی گفته است نزدیک به دوسال است که مسوولیت  کنترول  حریم هوایی کشورازناتو  به دولت افغانستان واگذار شده است واکنون حکومت افغانستان ازاین بخش نظارت میکند .
رئیس اداره مستقل هوانوردی وملکی تصریح کرده است که امسال توانستیم رادارهای غیرنظامی  رادرتمام افغانستان نصب کنیم اما درسال آینده  درنظر داریم  که رادار های نظامی هم نصب کنیم .
به گفته اودرحال حاضر از طریق سه رادار حریم  هوایی  افغانستان کنترول میشود که این رادار ها درکابل ،بگرام وقندهارنصب شده اند که ظرفیت شناسایی  طیارات نظامی وغیرنظامی را دارند اما رادار های جدید که نصب خواهندشد تمام مناطق کشور را تحت کنترول قرار خواهند داد که به همین منظور دوازده تا پانزده دستگاه رادارنظامی دربرخی نقاط کشور نصب خواهند شد . جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی