اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

کشته شدن پنجاه و پنج مخالف مسلح دولت در فاریاب

فاریاب 26 قوس  باختر
پنجاه و پنج  مخالفان مسلح دولت در نتیجه عملیات تحت نام نوید هشت تا کنون  در فاریاب  کشته  شده اند .
عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبز پوش  فاریاب  به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که عملیات نوید هشت به منظو ر باز گشایی شاهراه میمنه شبرغان در مر بو طات  ولسوالی خواجه سبز پوش  فاریاب  از چند  روز به این سو آغاز  گردیده است و پنجاه وپنج  مخالف  مسلح کشته شده اند و شصت و چهار  تن  دیگر شان زخم برداشته اند.
معصومی گفت در این عملیات یک نظامی  شهید شده و چهار تن دیگر  شان زخم برداشته اند .
تعداد از مسافرینی که از شهر میمنه به شبرغان آمده بودند گفتند هنو ز هم طالبان   در ساحات  جنگل ولسوالی دولت آباد  دشت شیرین تکاب و کوتل گلور زات  به  باز رسی  وسایط  مسافر بری می پر دازند . شکریه

مشاهده در منبع اصلی