اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

بازداشت دو تن در پیوند به قتل در کندز

کندز 26 قوس باختر
دو تن در پیوند به قتل در شهر کندز دیروز بازداشت شدند.
سمونوال ویس الدین تلاش مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قومندانی امنیه کندز به آژانس باختر گفت که بازداشت شدگان توسط پولیس مبارزه با جرایم جنایی این قومندانی از مربوطات شهر کندز بازداشت شدند.
وی افزود که یک بازداشت شده به جرم قتل پدرش و دومی به جرم قتل یک تن دیگر در شهر کندز بازداشت شدند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی