اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

طالبان دو تن را در سمنگان کشتند

ایبک  باختر  26 قوس
دو تن در دو قضیه جدا گانه دیروز در سمنگان توسط طالبان به قتل رسیدند.
قاری عباد الله مجاهد ولسوال خرم سارباغ به آژانس باختر گفت ، جوان سی و پنج ساله راننده موتر فلاینکوچ زمانی از سوی افراد طالبان به ضرب گلوله کشته شد که نخواست آنان را به جای انتقال بدهد.
مجاهد افزود: در قضیه دومی یک عضو گروه طالبان همصنفی اش راکه در یک مدرسه درس میخواندند به علت نا معلومی در ولسوالی یاد شده با فیر مرمی تفنگچه به قتل رساند.  لیلما

مشاهده در منبع اصلی