اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/26 /قوس
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابر بلندترین درجه حرارت(5) پاینترین(8-)
سالنگ شمالی، ابر وبارندگی بلندترین درجه حرارت(8-) پاینترین(15-)
سالنگ جنوبی، ابرو بارندگی بلندترین درجه حرارت(7-) پاینترین(19-)
قندهار، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(1-)
بامیان ، ابر بلندترین درجه حرارت(0) پاینترین(10-)
هرات، ابر  بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(1-)
فراه، ابر بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(3-)
مزار شریف، ابر درجه حرارت(8) پاینترین(0)
کندز، ابر بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(1)
جلال آباد، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(5)
غزنی، ابر بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(6-)
لشکرگاه، نیمه ابر درجه حرارت(6) پاینترین(6-)
خوست، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(1)
جبل السراج، نیمه ابر درجه حرارت(5) پاینترین(3-)
میمنه، ابر بلندترین درجه حرارت(4) پاینترین(2-)
تالقان، ابر بلندترین درجه حرارت(5) پاینترین(1-)
فیض آباد، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(5) پاینترین(6-)
لوگر، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(1) پاینترین(11-)
قلعه نو، ابر بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(3-)
فیروز کوه ، ابر بلندترین درجه حرارت(2-) پائینترین(8-)
شبرغان ، ابر بلندترین درجه حرارت(5) پاینترین(1-)
طلوع آفتاب(6) و (54) دقیقه و غروب آن(4) و (45) دقیقه
ختم/فرشته ذهاب

مشاهده در منبع اصلی