اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

کمیته مختلط مجلسین فردا تصمیم شان در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور را اعلان میکنند

کمیسیونی که از سوی هر دو مجلس شورای ملی روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی تعیین شده، قرار است تصمیم خود را در باره این فرمان فردا اعلان کند.

مشاهده در منبع اصلی