اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

پروازهای نظامی خارجی کنترول می‌شود

مشاهده در منبع اصلی