اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

اشرف غنی امریکا را مجازات خواهد کرد

کنفرانس سران کشورهای اسلامی در استانبول پایان یافت. این کنفرانس که بعد از به رسمیت شناختن تمام بیت المقدس به حیث پایتخت اسراییل توسط ترامپ تشکیل شده بود و اشرف غنی برای راه یافتن به آن و خوش خدمتی به اردوغان به مکاتب افغان_ترک که از 15 سال به این سو در افغانستان فعال است و از سوی فتح الله گولن متحد قبلی و مخالف کنونی اردوغان تمویل می شود و از سویه درسی خوبی برخوردار است، حمله نموده و مانند اردوغان این مکاتب را لانه تروریسم دانست.

چه کشفی توسط ریاست امنیت ملی اشرف غنی! چه بی آبرویی شرم آور برای ملت افغانستان اینگونه خوابیدن در برابر دیکته یک کشور خارجی. هواداران اشرف غنی و برخی کم عقلان خواهند گفت که "مصالح علیای " کشور ایجاب می کرد که چنین تصمیمی گرفته شود.

"مصالح علیا" اصطلاحی که به نام او هر نوع ظلم و ستم و حتی خیانت ملی توسط دولتمداران در کشور اتوریتر توجیه می شود. به نام همین "مصالح ملی" یا "مصالح استراتژیک" بود که غنی به شیخ محقق تاخت که چرا از آنهایی که داعش را شکست دادند ستایش کرده. همین "منافع استراتژیک" بود که یک کلمه از اشرف غنی در مورد اخباری که حاوی ارسال افغان ها توسط عربستان سعودی این لانه واقعی تروریسم به یمن بود، نشنیدیم.

حالا همین اشرف غنی از فلسطین حمایت می کند که چه!! او مطابق سند پایانی کنفرانس استانبول خواهان مجازات سیاسی و اقتصادی تمام آنهایی می شود که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسراییل به رسمیت بشناسد، در راس آن امریکا!! و یا شاید او به مراتب از همه هوشیارتر باشد، شاید هم با اجازه ترامپ به این کنفرانس رفته، شاید ما که هنوز به برخی ارزش های تاریخی، فرهنگی و سیاست مستقل با بهره برداری از امکانات ما و شناخت نیاز دیگران به ما طرفدار یک سیاست آبرومند هستیم، کهنه و از مد افتاده ایم. ولی از بس سیاست را به وابستگی یکی دانسته اند نسل جوان دیگر کاری به سیاست ندارد، به آینده کشور بی تفاوت است. اگر شغل خوب و پر درآمدی حاصل شد خوب و گرنه تلاش برای فرار از این جهنم.

من که آنقدر از این دارودسته ای که از 16 سال به اینسو روی گرده های مردم سوار است ولی هم عنان و هم تازیانه دست امریکا است خسته شده ام که اگر اشرف غنی شعار بدهد US GO HOME باور نخواهم کرد.

پاکزاد

مشاهده در منبع اصلی