اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

فی انس طلا 1256 دالر عرضه میگردد

کابل 52 قوس باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1256 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 25قوس به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2800افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2830 افغانی، عربی 790 مبلغ 2350 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2150افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید. ختم/نالان

مشاهده در منبع اصلی