اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 دلو , 1396

افغانستان بلندترین رقم قربانیان ماین در سطح جهان را دارد

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی