اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

درنگی جایز بر عطا محمد نور

با افشای فشارهای ارگ بر عطامحمد نور برای استعفا از ولایت بلخ، هیات حزب جمعیت اسلامی به مزار شریف رفت تا با عطامحمد نور درباره وضعیت پیش آمده و فشارهای ارگ گفتگو و مذاکره نماید.

در میان تمام کسانیکه سر ناسازگاری با حکومت حاکم و شخص اشرف غنی برداشته اند و ساز مخالف زده اند؛ می توان به جرات گفت اکثریت قریب به اتفاق آنان چه بصورت حقیقی یا حقوقی چه در قالب ایتلاف نجات، جایگاه سیاسی و پایگاه مردمی خود را از دست داده اند یا آن را از دست رفته می دیده اند جز…

جز یکی که در آن میان نقش پیوند دهنده و بند زننده ی چینی شکسته ی اتحاد و اعتماد متقابل با ارگ ریاست جمهوری را بازی می کرد و خواسته یا ناخواسته خودآگاه یا ناخودآگاه مرکز ثقل تجمعات و رجوعات اعضای ایتلاف نیز قرار گرفت: والی مقتدر ولایت بزرگ بلخ!

قدرت چینش مهره های شطرنج سیاسی و راهبردهای به جای دیپلماتیک و بهره گیری از تجربیات استراتژیک درخصوص ولایت بلخ و به تبع آن پل زدن با کابل و ارگ ریاست جمهوری، قدرتی است که آن را از سکوت نور هم می شد تشخیص داد و نیازی به سخنرانی های کنایه آمیز و طعن بارش در محافل نبود.

پس از تمام کش و قوس هایی که اشرف غنی به صورت جداگانه و تک تک با محمد محقق، عبدالله، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود و عطا محمد نور داشت و اختلافات کهنه ای که میان ایشان سر باز کرده و زخمی که تازه شده بود؛ یکایک افراد مذکور از دایره ی قدرت به کنار گذاشته شدند و حتی…

حتی می توان به جرات مدعی شد که محبوبیت خود را در دل افکار عمومی و مردم ملکی ای که روزی ایشان را نماینده ی منتخب خود می خواندند نیز از دست دادند و اینک بازندگانی هستند که نه تنها عرصه را بر اشرف غنی تنگ نتواستند بلکه میدان را برای یکه تازی هرچه بیشتر وی خالی از رقیب گذاشتند.

در این میان، تنها و مشخصا می توان روی عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ درنگی جایز داشت که از آب گل آلود، ماهی بزرگی صید کرده و در سخنرانی های غرا و جهت گیری های هدفمندش، نشان داد که هرگز تسلیم و محصور در خواب هایی که ارگ برایش دیده نمی شود.

سخنرانی وی به مناسبت سالروز استقلال ترکیه که خود را در صورت مبارزه انتخاباتی، صرفا مستحق جایگاه ریاست جمهوری دانسته بود و بس! بار دیگر امیدها را در دل تاجیک تبارهایی که مدتها است از عملکرد عبدالله و ربانی و مسعود دلسرد و نومید شده اند، زنده کرد و توأمان خط بطلانی بر اندیشه های اشرف غنی در ارگ کشید.

پس از آن ، ارگ ریاست جمهوری در پی آن برآمد تا زمینه برکناری نور را از ولایت بلخ فراهم سازد که دسیسه های پیش آمده کارساز نبوده بناچار ارگ بر عطامحمد نور فشار وارد آورد تا خودش از ولایت بلخ کنار برود.
هرچند هنوز این فشارها باعث کنار رفتن اقای نور از ولایت بلخ نشده است اما دیگر هم حزبی های وی را واداشت تا کابل را به مقصد مزار شریف ترک کرده به گفتگو با عطامحمد نور به نتیج دلخواه برسند.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی