اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

تظاهرات ضد آمریکایی و اسراییلی جمعه در کابل

پس از مخالفت های فراوان مردمی در افغانستان با اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل از جانب ترامپ رییس جمهور آمریکا ، امروز ساکنان شهر کابل یکبار دیگر علیه آمریکا و اسراییل دست به تظاهرات زدند.

معترضان با سردادن شعارهایی برضد آمریکا و اسراییل، به رسمیت شناختن بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسراییل پذیرفتنی ندانستند.

تظاهرکنندگان جمعه، اسراییل را مسوول کشتن هزاران فلسطینی بیگناه نیز می دانند و از جامعۀ جهانی می خواهند که تصمیم ترمپ را در بارۀ بیت المقدس نکوهش کنند.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی