اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 دلو , 1396

امریکا نیرو و تجهیزات خود را از عراق و سوریه به افغانستان انتقال خواهد داد

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی