اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

امریکا نیرو و تجهیزات خود را از عراق و سوریه به افغانستان انتقال خواهد داد

مشاهده در منبع اصلی