اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

دیدار غنی با اردوغان

مشاهده در منبع اصلی