اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

از ورود دوستم به افغانستان باردیگر جلوگیری شد

مشاهده در منبع اصلی