اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

مبارزه با مواد مخدر ، تاکید علمای اسلامی هرات

شهرهرات 23 قوس باختر
جلسه  نوبتی خطبا و امامان مساجد در  ریاست حج و اوقاف هرات برگزار شد.
دراین جلسه که با اشتراک  عده یی کثیری از خطبا و امامان مساجد نواحی پانزده گانه برگزارشد، سید عبدالواحد آثمی رییس حج و اوقاف پیرامون  کشت، فروش و اضرار مواد مخدر صحبت نموده و گفت:" مواد مخدر یک پدیده شوم و کشنده است که جوانان ما را به تباهی کشانده است.
وی از خطبا و امامان مساجد نواحی پانزده گانه خواست تا از طریق منابر مساجد برای آگاهی دهی اضرار این مواد موعظه نمایند.
آثمی ضمن درخواست همکاری مردم در قسمت پرداخت صرفیه های برق مساجد در رابطه با پدیده ای شوم قاچاق انسان، انتقال غیر قانونی جوانان به خارج از کشور  و خطرات و چالش های  سد راه جوانان صحبت همه جانبه نموده و از علما نیز خواهان آگاهی دهی همه جانبه برای مردم در این موارد شد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی