اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

دوصد جریب زمین غصب شده از نزد غاصبان در بلخ مسترد شد

مزارشریف 23 قوس باختر
روند بازپس گیری زمین های غصب شده در ولایت بلخ رسماً آغاز شد.
سید محمد جعفر مصباح رییس عدلیه و رییس کمیسون بازپس گیری زمین های غصب شده در بلخ به آژانس باختر گفت به حسب فرمان رییس جمهور ، باز پس گیری زمین های غصب شده دولتی رسماً در ولایت بلخ آغاز گردید که درمرحله نخست شهرک رهایشی بی جا شدگان ولایت جوزجان که شامل دوصد جریب زمین می باشد و توسط افراد زورمند غصب گردیده بود دو باره به صاحبان آن بازگردانیده شد.
وی افزود که در ولایت بلخ بیش از دوصد هزار جریب زمین غصب شده است که کار باز پس گیری پنجاه تا شصت هزار جریب زمین امروز شروع شد و به گونه جدی این برنامه عملی می شود.
انجنیرشیرشاه هوتک رییس اراضی ولایت بلخ گفت که تنها پنجاه تا شصت هزار جریب زمین در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ توسط افراد و اشخاص غصب شده است.
عتیق الله حقیق معاون پوهنتون بلخ نیز از غصب شهرک رهایشی استادان پوهنتون بلخ توسط افراد زورمند خبر داد و بیان کرد که امید است دراین مرحله توسط کمیته باز پس گیری شهرک رهایشی استادان باز گردانده شود.
احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی