اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

کار جغل اندازی جاده یی سرک در غور آغاز شد

فیروزکوه 23 قوس باختر
کار ترمیم و جغل اندازی بیش از پنج کیلو متر سرک دیروز در ولسوالی پسابند ولایت غور آغاز شد. 
انجنیر محفوظ الله فکور رییس احیاء و انکشاف دهات غور به آژانس باختر گفت که این سرک به درازای بیش از پنج کیلومتر و پهنای شش متر به هزینه هشتاد و هشت میلیون پنجصد هزار افغانی از بودجه وزارت احیاء و انکشاف دهات با ده درصد سهم مردم در ولسوالی پسابند آن ولایت ترمیم و جغل اندازی می شود.
فکور افزود که این سرک از قریه های بند نوشور و آب توگک تا دهن روف ولسوالی پسابند امتداد دارد و ساختمان سه پلچک در امتداد آن نیز در نظر گرفته شده است.
وی گفت که با تکمیل این پروژه سهولت های ترانسپورتی برای مردم هفده قریه مهیا می شود و در این پروژه چهارهزار و دوصد و پنجاه نفر مصروف کار می نیز شده اند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی