اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

حمایت روسیه از روند مذاکرات میان مقامات افغانستان و طالبان

مشاهده در منبع اصلی