اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 10 حمل , 1397

حکومت وحدت ملی: به احزاب مجال توسعه نداده‌ایم

احزاب سیاسی، قوۀ محرکۀ دموکراسی و عمده‌ترین رکن نظام‌های سیاسی مدرن محسوب می‌شوند. جامعۀ سیاسی جدید بدون احزاب سیاسی معنا نمی‌یابد.

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی