اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

حمل اسلحه، موترهای شیشه سیاه یا دارای پلیت جعلی در کابل ممنوع شد!

به گفته گارنیزیون کابل از امروز چهارشنبه از حمل اسلحه ، تردد موترهای شیشه سیاه و زرهدار و وسایط دارای پلیت جعلی جلوگیری خواهد شد!…

مشاهده در منبع اصلی