اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 4 دلو , 1396

حمل اسلحه، موترهای شیشه سیاه یا دارای پلیت جعلی در کابل ممنوع شد!

به گفته گارنیزیون کابل از امروز چهارشنبه از حمل اسلحه ، تردد موترهای شیشه سیاه و زرهدار و وسایط دارای پلیت جعلی جلوگیری خواهد شد!…

(Visited 3 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی