اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

دهها پولیس در ولایت سرپل به طالبان پیوستند

مشاهده در منبع اصلی