اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

از این حکومت وابسته تر و مزدور تر وجود ندارد

مطمین باشید که این حکومت بدست خودش رسوا می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات امروز چهارشنبه 22 قوس 96 در نشست خبری کمیته والدین افغان ترک و وزارت معارف درخصوص حمله نیروهای امنیتی به مکتب لیسه افغان ترک گفت: غنی بخاطر اینکه در سفری که به ترکیه رفته است، دستاورد داشته باشد به اولاد وطن بی عزتی کرد.

معنوی می گوید: غنی و تیمش با حمله به مکتب لیسه دخترانه افغان ترک یک بار دیگر نشان دادند که تمام صحبت های وطن دوستی و پدر اولاد وطن گفتن شان تظاهر و ریا است.

وی افزود: باور کنید که حکومتی از این وابسته تر و مزدور تر وجود ندارد که بخاطر مصلحت هر کشوری به مردمش بی عزتی کند. اگر آخرین حقی که خودمان برای مردم خودمان ایجاد کرده ایم گرفته شود این بدین معنا است که هم این حکومت، حکومت نیست و هم ملت چندان ملتی نخواهد بود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی