اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

اعلامیه خانواده های شاگردان افغان ترک

کمیته والدین شاگردان مکاتب افغان ترک صبح امروز چهارشنبه 22 قوس 96 با برگزاری نشستی اعتراضی با حضور سرپرست وزارت معارف مواضع خود را درباره این مکاتب در اعلامیه ای بیان کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، در اعلامیه کمیته والدین شاگردان مکاتب ا فغان ترک آمده است که خانواده های شاگردان مکاتب افغان ترک، یورش مسلحانه منصوبان ریاست عمومی امنیت ملی بر خوابگاه دخترانه لیسه نسوان افغان ترک را شدیدا تقبیح نموده و این عمل را غیر قانونی و غیر اسلامی و مغایر با ارزش های ملی کشور می دانند.

شام دیروز ( سه شنبه 21 قوس 96) افراد مسلح امنیت ملی کشور بدون داشتن حکم دادگاه و بر اثر یک هدایت غیر قانونی وارد محوطه خوابگاه دخترانه لیسه نسوان شدند و به تلاشی و بازرسی خانه های استادان این لیسه پرداختند و می خواستند که شماری از استادان ترکی را با خود ببرند که کمیته اولیای شاگردان مکاتب از این اقدام مطلع شده و در لیسه تجمع کردند، باحضور والدین شاگردان، افراد امنیتی ساحه را ترک کرده و درجریان بازرسی که سبب اضطراب دختران گردید، چهار شاگرد بیهوش و به بیمارستان منتقل گردیدند.

درهمین حال 4 استاد ذکور لیسه پسرانه افغان ترک صبح دیروز بدون اطلاع به اداره این مکتب و یا ارایه حکم قانونی از سوی اداره امنیت ملی بازداشت شده اند و تا هنوز هیچ اتهامی علیه آنان وارد نشده است. با توجه به مراتب فوق خانواده های مکاتب افغان ترک در نشست اعتراضی اعلام می دارد که :
هر 4 استاد که بصورت غیرقانونی بازداشت شده اند باید بی درنگ آزاد شوند.

هرگونه تصمیم گیری بدون رضایت اولیای شاگردان درمورد سرنوشت مکاتب غیرقانونی و قابل تعمیم نیست.

بدلیل اقدام غیرقانونی برای تلاشی و بازداشت اساتید ترکی این مکاتب کمیته والدین و شاگردان رسما به دادستانی کل عارض شده و اقامه دعوی خواهند کرد.

رییس جمهور باید بدون تاخیر کمیته اولیای شاگردان را به نمایندگی از خانواده های شاگردان به حضور پذیرفته و این قایله را پایان دهد.

کمیته خود را مکلف به حمایت قانونی از این مکاتب دانسته و هر نوع اقدام و مداخله در امور رهبری و تدریسی این مکاتب را مغایر قانون اساسی و اولیای کشور می داند.

نباید فضای ارام درسی فرزندان به دلایل سیاسی مختل شده و آنها از فراگیری علم محروم گردند.

گفتنی است که شماری از والدین شاگردان افغان ترک با سخنرانی در این نشست از رعب و ترس ایجاد شده در میان فرزندان خود شدیدا اظهار ناراحتی کردند و همچنین دادرس، معاون کمیته والدین افغان ترک در این نشست بیان کرد که 9 ماه وعده مشورت با والدین درخصوص تصمیم گیری درباره سرنوشت این مکاتب فریب و حیله خانواده ها بوده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی