اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

با هزاران خانوادۀ بيجاشده در سمنگان و کابل کمک غذايى و نقدى صورت گرفت

By محمد حلیم کریمی, محمد برات on 12 December 2017

کابل (پژواک، ٢١ قوس ٩٦): برنامه غذايى جهان (WFP) ٢٦٨ تُن موادغذايى را به ١٥٠٠ خانوادۀ بيجا شده در سمنگان؛ و بيش از ٦٥.٨ ميليون افغانى را براى حدود ده هزار خانوادۀ بى بضاعت در کابل توزيع مى کند.   

پول نقد يادشده ٩٦٠٠ خانواده اى که شامل بيجا شدگان، مهاجرين عودت کننده و غيره مى باشند، در… read more

مشاهده در منبع اصلی