اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

کشته شدن یک سرباز آمریکایی در ننگرهار

مشاهده در منبع اصلی