اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

بازهم برشنا و جنجال‌های ناتمام

طی دو سال گذشته شاید هیچ اداره ای به اندازه برشنا خبرساز و کارکردهای آن جنجال برانگیز نبوده است. بزرگ ترین جنجالی که توسط برشنا به وجود آمد قضیه تغییر مسیر انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به  افغانستان بود که در ابتدا بنا بوده از مسیر بامیان…

مشاهده در منبع اصلی