اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

حضور امریکا مانع ایجاد صلح در افغانستان

به گفته معاون دوم رییس مشرانوجرگه با ادامه حضور نیروهای امریکایی در کشور صلح بر قرار نخواهد شد چرا که امریکا عامل بی ثباتی و…

مشاهده در منبع اصلی