اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 دلو , 1396

حضور امریکا مانع ایجاد صلح در افغانستان

به گفته معاون دوم رییس مشرانوجرگه با ادامه حضور نیروهای امریکایی در کشور صلح بر قرار نخواهد شد چرا که امریکا عامل بی ثباتی و…

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی