اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

وقتی پسر حکمتیار هم احساس وظیفه می کند!

حبیب‌الرحمان حکمتیار پسر حکمتیار، در حالی که پدرش با برگزاری لویه‌جرگه به شدت مخالف است، برای موافقت با برگزاری آن شروطی را تعین کرد. در…

مشاهده در منبع اصلی