اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

روی نقض خشونت علیه زنان درتخار مناظره صورت گرفت

تخار / باختر/ 20/ قوس
یک مناظره تلویزیونی آزاد زیر نام خشونت را دربرابر زنان پایان دهید درشهر تالقان برگزارشد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر ، این مناظره تلویزیونی از سوی ریاست امور زنان تخار با همکاری دفتر یوناما با اشتراک مسوولان دولتی استادان دانشگاه ها دانشجویان ، فعالان مدنی و اعضای کمیسیون ولایتی منع خشونت درشهر تالقان برگزارشد.
دراین مناظره شمس الدین حامدی نماینده دفتر یوناما درزون شمال پیرامون موضوع مناظره صحبت کرد و اهداف این گفتمان را به اشتراک کنندگان بیان کرد.
سپس دربخش دوم مناظره اشتراک کنندگان پیام های ناگوار خشونت علیه زنان ،  ارشادات دین مقدس اسلام درمورد کرامت انسانی زنان و رفتار نیک با آنها چالش ها ومشکلات فراراه زنان درتخار ، راه حل ها برای کاهش خشونت علیه زنان ، کارکردهای حکومت محلی برای کاهش خشونت علیه زنان به بحث پرداختند .

مشاهده در منبع اصلی