اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

تلاش به منظور اصلاح معیاری سازی لوحه ها و تابلو های اعلانات

کابل / 20/ قوس باختر
درجلسه کمیسیون کنترول لوحه ها ، تابلوهای اعلانات ، مدیران فرهنگی و مدیران ناحیه های شاروالی کابل بحث همه جانبه پیرامون اصلاح معیاری سازی لوحه ها و تابلوهای اعلانات درشهر کابل صورت گرفت.
محمدکبیر سلطانی منشی کمیسیون اصلاح لوحه ها  و تابلوهای اعلانات رهنمودترتیب شده را توزیع و از همکاران شاروالی اشتراک کننده خواست تا به اصلاح معیاری سازی لوحه ها و تابلوهای اعلانات پرداخته فرهنگ اصیل کشور را به نمایش گذارند .
راحله کوهستانی رییس خدمات فرهنگی شاروالی کابل و عبدالله بهروز معاون ریاست اتحادیه پیشه وران درارتباط به موضوع صحبت های همه جانبه نمودند.
درجلسه مدیران شاروالی کابل سوالات و پیشنهادات شان را مطرح و بعداز تبادل نظریات وعده کردند لست آن عده از لوحه ها و تابلو های اعلانات را که درمطابقت به رهنمود کمیسیون نباشد ترتیب و به کمیسیون ارائه میکنند تا کمیسیون درزمینه تصامیم لازم را اتخاذ نماید.
قابل ذکر است که کمیسیون اصلاح لوحه و تابلوهای اعلانات مرکب از نمایندگان شاروالی کابل ، امنیت ملی ، وزارت امورداخله ، وزارت مخابرات ، اتحادیه ملی پیشه وران ، وزارت تجارت و صنایع ووزارت معارف تحت ریاست معین امورنشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل گردیده است .
باید گفت که کمیسیون متذکره به منظور اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات درنواحی مختلف شهر کابل به کارش ادامه میدهد.

مشاهده در منبع اصلی