اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر 20  قوس
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی صبح امروز از این قرار است.
یک دالرامریکایی  69افغانی
یک یورو81  افغانی و30پول 
یک پوندانگلیسی 81 افغانی 80 پول
یک در یک ریال سعودی 18افغانی 30 پول
یک درهم امارات 18 افغانی و75  پول
هزارروپیه پاکستان 635 افغانی
هزار روپیه هندی 1055افغانی
هزار تومان ایرانی16افغانی و40 پول
یک روبل روسی 1 افغانی و35 #نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی