اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 سرطان , 1397

شیخ ستمکار عامل وحشت و انزجار

ای شیخ ستمکار! به کارنامه های رهبران بزرگ افغانستان مثل احمدشاه ابدالی کمی توجه کن که حتی ستاره های بالیوود می خواهند به نام و افتخار آنها فیلم بسازند. تو که تمام عمر ات را در جهل و بی خردی سپری کردی، از دسترخوان آی اس آی و سپاه پاسداران تغذیه کردی، هزاران هموطن بیگناه ات را نیست و نابود کردی، به حیث بزرگترین تروریست، ثبت تاریخ جهان شدی، هنوز هم جز حقارت، بردگی، نفاق افکنی، بی عزتی، سیاه رویی و ناکامی، چیزی دیگری نداری.

تو چنان زبون و ملعون شدی که حتی به موازین انسانی، اسلامی و قانونی هم متعهد نیستی. لطفا از این همه سفاکی، خونخواری، تفرقه آفرینی و وحشت پروری ات دست بردار چون ملت مظلوم افغانستان غرق درغم و ماتم اند و فقط به صلح، ثبات، همبستگی و همدیگرپذیری نیاز دارند نه به رهبرنماهای درنده صفت مثل تو که جز نمک پاشیدن روی زخم های ایشان هدیه دیگری نداری.

در آستانه ورود ات به افغانستان خیلی باورمند بودیم که شاید مزدوری و هراس افکنی را کنار گذاشته ای و منبعد مرحم زخم های ملت و میهن مان خواهی شد اما نفهمیده بودیم که جهالت و رزالت تو چنان طغیان گر شده است که حتی کلام خدا و رسول اش را نیز نادیده می گیری، گاهی جنگ افغانستان را قومی می دانی، گاهی لهجه ها و زبان ها را به داوری می گیری و گاهی هم با طالب و داعش دعوای برادری می کنی.

تو که خود را مولف ده ها جلد کتاب می خوانی، گفتار و کردارت بیانگر این است که تو هیچگونه وجه مشترک با مولفین و کتاب خوان ها نداری چون علم، دانش، منطق، و ماهیت تو منحصر به گرایش های قومی و زبانی است نه متکی بر ارزش های ملی و انسانی.

و نهایتا، تو باید میان ملت و دشمنان ملت، یکطرف را ترجیح دهی اما اگر ادعای دوستی با طالب و داعش داری پس مکلفیت نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود که ترا در قدم اول به جهنم بفرستند تا خط مبارزه میان حق و باطل مشخص و معین گردد.

شاعر وایی:
چې په زوره مشري غواړي مشر نه دى
يا مـزدور د استعمــــــار دى يا حماردى

رحیمی

مشاهده در منبع اصلی