اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

افغانستان افتخار مقام شاه دزدی جهانی را دارد

این دزدی جا دارد که تلاش صورت گیرد تا بنام افغانستان در کتاب رکورد گینس ثبت گردد تا باشد که افغانستان افتخار مقام شاه دزدی جهانی را برای اولین بار در تاریخ بشریت با خود داشته باشد!

باور اش مشکل است اما راست است که تنها در یک اداره افغانستان ( ریاست برشنا ) از کمک چهار میلیارد دالری جامعه جهانی سه میلیارد دالری آن دزدی گردیده است، دزدان چنان ماهر بوده اند که اکنون متخصصین داخلی و خارجی نمی توانند رد پای دزدان را پیدا کنند واقعا پیش دزدان افغانی مافیای ایتالیایی سر هم خارش کرده نمی توانند در اینکه سه میلیارد دالر در اداره برشنا دزدی گردیده است کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان ( میک ) و اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا هم نظر هستند ولی در اینکه چه کس و یا کسانی و چه گونه این مقدار پول را دزدیده اند هیج کسی در این زمینه چیزی نمی داند.

حالا اداره برشنا تنها پاسخگوی 183 میلیون دالر است در اینکه باقی پول که در حدود سه هزار و هشت صد و هفده میلیون دالر کجا رفته است نه اسناد وجود دارد و نه هم کسی پاسخگوی آن است.

خوب به یاد دارم که رییس جمهور در حمل سال 1395 خورشیدی گفته بود که من امسال به مردم افغانستان دو وعده می‌ دهم:

اول: تولید برق را در یک سال مطابق صد سال گذشته می رسانم.

دوم: سال 1395 را تبدیل به سال مبارزه علیه فساد اداری می کنم.

اکنون که با گذشت زمان نه وضعیت برق بهتر شده است و نه هم مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است نمی دانم رییس جمهور در برابر وعده های که برای مردم داده بود چه جواب می دهد.

حسن علی

مشاهده در منبع اصلی