اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

کاریکاتور سیاسی روز دوشنبه 20 قوس 96

مردم آرزو دارند تا جنگ سالاران جنایت پیشه را در پای دار ببینند

مشاهده در منبع اصلی