اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

شورای صلح با حرف های خود مردم را فریب می دهد

شورای صلح از باز شدن دفتر طالبان در کابل ابراز آمادگی می کند و به صلح امیدوار است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، احمد سعیدی استاد دانشگاه در برنامه «تحول» معتقد است، شورای عالی صلح هیچگونه صلاحیتی برای اجرایی کردن شرایط صلح را ندارند و بیان داشت: براستی که جاده صلح جاده ای یکطرفه نیست و مردم افغانستان به صلح مانند آب حیات ضرورت دارند این را می دانم. اما پیش شرط های طالبان هم معلوم است. یک، قانون اساسی افغانستان مردود است و باید تغییر کند. آیا شورای صلح صلاحیت تغییر قانون اساسی را دارد. اگر دارد بگوید اگر ندارد پس چرا حرف می زند؟

وی ادامه داد: طالبان گفته است که قوت های خارجی اشغالگر است تا قوت های خارجی باشد ما به صلح نمی آییم. قوت های خارجی تا پنجاه سال دیگر در افغانستان هستند و اعلام کرده اند که پایگاه های نظامی می سازند و نیروهای خود را هم زیاد می کنند. آیا شورای صلح توانایی کشیدن نیروهای خارجی را در شرایط موجود دارد؟ این شرط طالبان است که برای صلح باید اجرایی شود. طالبان حکومت اشرف غنی را حکومتی مردود و مزدور بیگانه خواندند. آیا شورای صلح صلاحیت دارد که حکومت را بدل به حکومتی مستقل کند؟ اگر این صلاحیت را ندارد، پس با این موضوع بازی نکند و مردم را فریب ندهد و با این حرف ها برای چند صباحی مشغول نکند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی