اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

با شنده های ولسوالی میرامور با مشکلات صحی مواجه هستند

غزنی 19 قوس:
مسوولان محلی در غزنی می گویند، افراد مسلح غیر مسوول از دوازده روز به اینسو راه ولایات دایکندی ، غزنی را مسدود کرده  اند.
سید محمد هاشمی ولسوال میر امور ولایت دایکندی دیروز به خبرنگار اژانس باختر گفت که با مسدود شدن مسیر یاد شده باشنده های این ولسوالی به مراکز صحی دسترسی ندارند و با مشکلات زیادی مواجه میباشند.
از سوی دیگر،اعضای شورای ولایتی دایکندی مسدود بودن راه دایکندی ، غزنی را تا یید می کنند و می گویند که این افراد مسلح غیر مسوول دو نفر از باشنده های محل را نیز با خود برده اند. خالقیار

مشاهده در منبع اصلی