اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

درماندگى سياسى و نظامى

ميان طالب و مطلوب فرق بسيار است
چو او ناز نمايد، شما نياز كنيد

حكومت وحدت ملى كه در برابر مخالفان نظامى اش درمانده و مستاصل شده، تعبير خواب هاى آشفته خود را در تفكيك تروريستان به خوب و بد و باج دهى به قاتلان مردم مظلوم مى بيند.

شبكه مافيايى شوراى نام نهاد صلح رسما اعلام نمود كه با طالبان (كه خوب اند) مذاكره مى كنيم اما با داعش (كه بد است) تفاهم نداريم و در اين راستا نه تنها قيد و شرطى نداريم بلكه هر ناز و كرشمه سياسى شان را هم مى برداريم.

شوراى صلح افغانستان می‌گوید آن شمار طالبانی که حاضر به مذاکره اند، اگر خواسته باشند، شورای عالی صلح به آنان دفتری را در کابل تدارک خواهد دید و طرف پروسه صلح نیز همین گروه می‌باشد.

محمد کریم خلیلی رییس شورای صلح با تاکید بر این موضوع که طرف گفتگوهای صلح تحریک طالبان است نه داعش افزوده است که مقام‌های امنیتی نباید سخنانی را مطرح سازند که روند گفتگوهای صلح با تحریک طالبان، آسیب ببیند.

از سوی دیگر محمداکرم اخپلواک رییس دارالانشای شورای صلح با اشاره به تسليم شدن و آمدن حكتيار به كابل و كسب امتيازات در این نشست گفت با هر مکانیزمی که طالبان خواسته باشند و در هر جایی که بخواهند، شورای عالی صلح در این زمینه آماده است.

بدون شك طالبان جنايتكار همانند گذشته پاسخ اين درماندگى حكومت را با سقوط مناطق و حملات انتحارى خواهند داد.

منصوری

مشاهده در منبع اصلی