اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 22 قوس , 1396

ویدیو/ مجازات ظالمانه یک زن توسط طالبان

دُره زدن یک زن توسط طالبان طالبان یک زن را به جرم نامعلوم در میان دیگر طالبان و مردم برده و شروع به دره زدن…

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی