اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

ویدیو/ مجازات ظالمانه یک زن توسط طالبان

دُره زدن یک زن توسط طالبان طالبان یک زن را به جرم نامعلوم در میان دیگر طالبان و مردم برده و شروع به دره زدن…

مشاهده در منبع اصلی